ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ

     На час дії карантину на всій території України, відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України заходів, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в країні та для недопущення поширення COVID-19 обмежується допуск до адміністративних будівель, у зв’язку з чим проведення особистого прийому призупиняється.

      До Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат можна звернутись:

  • поштою  - вул. Робоча буд.115  м. Херсон, 73027;
  • електронною поштою  -  cnpp6500@ukr.net;
  • за телефоном – 0552 46 61 50, 0552 43 62 69.

Здоров’я Вам та Вашим родинам!Довідкова  інформація для одержувачів соціальної допомоги

              Згідно з положенням про Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат,  затвердженого наказом Департаменту соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації  від 10.06.2020 р. №12, Центром здійснюється підготовка документів на виплату всіх видів державної допомоги через установи банків та державних підприємств зв’язку. Нарахування коштів на виплату здійснюється Центром  виключно за рішеннями про призначення державної соціальної допомоги прийнятими  структурними підрозділами  з питань соціального захисту населення  держадміністрацій, міських, районних у м. Херсоні рад (далі - орган соціального захисту населення).

      Рішення про призначення державної соціальної допомоги або про відмову в її призначенні приймається органом соціального захисту населення протягом  10 календарних днів з дня подання заяви і надсилається заявникові наступного дня після його прийняття.

      У разі прийняття рішення про відмову в призначенні державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення інформує про це заявника із зазначенням підстав для відмови та порядку оскарження рішення (з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис).

      Рішення органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги чи про відмову в її наданні може бути оскаржено заявником в органі виконавчої влади вищого рівня або в суді.

     Для отримання інформації щодо оформлення Центром документів на виплату різних видів державної допомоги заявникові необхідно вказати дані щодо номеру та дати реєстрації повідомлення під яким особова справа направлена  органом соціального захисту населення до Центру з рішенням про призначення допомоги.

      Виплата державної допомоги здійснюється згідно з Графіком нарахування  державної допомоги двома періодами і залежить від дати надходження особової справи одержувача допомоги до Центру. 

      Особові справи з рішеннями про відмову в  призначенні державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення до Центру не направляє.


 

ЗАВДАННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО НАРАХУВАННЮ

ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - Центр) є державною установою і підпорядковується Департаменту соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації.

Головними завданнями Центру є:

- Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування населення, надання соціальної допомоги громадянам, які потребують підтримки з боку держави.

- Підготовка документів на виплату всіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій у готівковій формі на придбання твердого і рідкого пічного палива та скрапленого газу, компенсаційних виплат особам з інвалідністю, виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат (далі - соціальна допомога, інші грошові виплати).

- Здійснення контролю за правильністю призначення, перерахунку, нарахування і виплати всіх видів соціальної допомоги, інших грошових виплат.

- Здійснення державного нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій і цільової грошової допомоги органами Пенсійного фонду України.

- Упровадження в органах праці та соціального захисту населення уніфікованих комп'ютерних технологій, підтримка функціонування їх апаратно-програмних засобів у складі єдиної відомчої інформаційної системи, підтримка єдиного інформаційного і телекомунікаційного середовища з питань надання всіх видів соціальної допомоги, інших грошових виплат, організація збору, опрацювання, систематизації інформації про пільгові категорії громадян. Підтримка та зберігання електронної інформації в актуальному стані.

- Здійснення моніторингу даних єдиної відомчої інформаційної системи з метою відстеження фінансових операцій щодо здійснення соціальних виплат; аналіз та оцінка тенденцій у співвідношеннях показників виплат соціальної допомоги та факторами соціального рівня життя, а також розробка та впровадження соціально направлених рекомендацій стосовно функціювання цієї системи та її супроводу.