ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ

 

     На час дії карантину на всій території України, відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України заходів, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в країні та для недопущення поширення COVID-19      обмежується допуск до адміністративних будівель, у зв’язку з чим проведення особистого прийому призупиняється.

      До Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат можна звернутись:

  • поштою  - вул. Робоча буд.115  м. Херсон, 73027;
  • електронною поштою  -  cnpp6500@ukr.net;
  • за телефоном – 0552 46 61 50, 0552 43 62 69.

 

                        Здоров’я Вам та Вашим родинам! 

РЕЄСТР публічної інформації в Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат 

ГРАФІК

прийому запитувачів публічної інформації

в Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

(кабінет № 9, вул. Робоча, 115, м. Херсон)

з/п

 

День прийому

Час прийому

ПІБ та посада особи, яка здійснює прийом

1

1 та 3 понеділок місяця

15.00- 17.00

Чабанова Наталя Леонідівна - начальник загального відділу

2

 

 

3

2 та 4 вівторок місяця

 

щопятниці

 

15.00- 17.00

 

13.00-15.00

 

Мішина Ольга Миколаївна - фахівець І категорії загального відділу

 

Чабанова Наталя Леонідівна - начальник загального відділу

 
 


ЗАТВЕРЖЕНО

Наказом начальника

Херсонського центру

по нарахуванню та здійсненню

соціальних виплат

02.11.2011 № 82

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до загального відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, що визначений спеціальним структурним підрозділом з питань запитів стосовно публічної інформації, якою володіє Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник загального відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.ЗАТВЕРЖЕНО

Наказом начальника

Херсонського центру по

нарахуванню та здійсненню

соціальних виплат

02.11.2011№ 82

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації 

Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Запитувач 

____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові – для фізичних осіб; найменування організації,
____________________________________________________________

   прізвище, ім'я, по батькові представника організації – для юридичних
____________________________________________________________
        осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________
               поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

_________________________________________________________________________                                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

_________________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

на поштову адресу 


 

___________________________________________________________
            (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
___________________________________________________________
                                     будинок, корпус, квартира) 

на електронну адресу 

_____________________________________________________________

телефаксом 

_____________________________________________________________

за телефоном 

_____________________________________________________________


 


 

__________      ___________
        (дата)                        (підпис) 

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 73037, м.Херсон, вул. Робоча, 115

на електронну адресу cnpp6500@ukr.net                                                   

телефаксом (0552) 43-62-69

за телефоном (0552) 46- 61- 50, 46-60-98 або 46 -60 -99

2. Запит може бути поданий особисто до загального відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. Інформація на запит надається безоплатно.

7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 7 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

 

Заступник начальника Центру І.В. ШулаковаЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника

Херсонського центру

по нарахуванню та здійсненню

соціальних виплат

від 02.11.11 № 82

ПОРЯДОК

обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення

відповідей на запити щодо отримання публічної інформації,

що надходять до Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Загальні положення

1. Порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити щодо отримання публічної інформації, що надходять до Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі – Порядок), розроблено на підставі:

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

- наказу розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 червня 2011 року № 373 „Про організацію роботи із забезпечення Херсонською обласною державною адміністрацією доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства”.

2. Цей Порядок регламентує роботу із запитами про надання публічної інформації, розпорядниками якої є Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі – Центр), а також із запитувачами цієї інформації.

3. Дія Порядку не поширюється на відносини щодо отримання
інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними
своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

4. Організацію роботи із запитами про надання публічної інформації забезпечує загальний відділ Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі – загальний відділ).

I. Подання запитів на публічну інформацію

5. Публічна інформація, розпорядником якої є Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, надається запитувачу в разі офіційного звернення із запитом на інформацію.

6. Письмовий запит на отримання публічної інформації надається на адресу Центру поштою, факсом, на електронну адресу, або оформляється безпосередньо під час перебування в його приміщенні.

Письмовий запит, який подає запитувач, має вміщувати всі реквізити, установлені Законом України “Про доступ до публічної інформації”. За відсутності будь-якого реквізиту запит на інформацію не реєструється, відповідь запитувачу не надається.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення форми запиту на інформацію, затвердженої наказом начальника Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

7. Якщо запитувач інформації звертається до Центру усно по телефону або під час безпосереднього перебування у його приміщенні, інформація, яка не потребує додаткової обробки та підготовки, за згодою запитувача, надається усно (реквізити документів для ознайомлення, роз’яснення тощо). У такому випадку усний запит на інформацію не оформляється та не реєструється письмово.

Якщо запитувач звертається по телефону, а запитувана інформація потребує додаткової обробки та підготовки письмової відповіді, спеціаліст загального відділу заповнює зі слів запитувача інформації всі обов’язкові реквізити за встановленою формою, реєструє запит у спеціальному журналі обліку запитів щодо публічної інформації з позначенням «надходження по телефону». При цьому в запиті додатково зазначається та повідомляється запитувачу інформації прізвище, ім’я, по батькові працівника, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту.

8. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач інформації не може самостійно подати письмовий запит, спеціаліст загального відділу, за бажанням запитувача, оформляє письмовий запит за нього згідно з установленою формою. У запиті зазначається прізвище, ім’я, по батькові працівника, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту. Копія запиту надається запитувачу. Реєстрація такого запиту здійснюється відповідно до цього Порядку.

9. Інформацію щодо кількості отриманих і опрацьованих запитів на публічну інформацію готує загальний відділ щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом.

ІІ. Реєстрація, попередній розгляд запитів та доведення їх до безпосередніх виконавців

10. Спеціалісти канцелярії загального відділу:

10.1. Забезпечують приймання запитів у робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

10.2. Здійснюють реєстрацію запитів у день їх надходження в спеціальному журналі обліку запитів щодо публічної інформації.

10.3. Після реєстрації в оперативному порядку передають запити щодо публічної інформації начальнику (заступнику начальника) Центру.

10.4. Забезпечують ведення окремого обліку запитів.

11. Начальник (заступник начальника) Центру:

11.1. В день отримання запитів здійснюють їх попередній розгляд та готують відповідні резолюції із зазначенням безпосереднього виконавця і терміну виконання – до 5 робочих днів.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, вказується про необхідність надання відповіді протягом 48 годин з дня отримання запиту.

11.2. Цього ж дня повертають запити з відповідними резолюціями до канцелярії загального відділу для відмітки в автоматизованій базі даних і доведення до безпосередніх виконавців.

12. Загальний відділ в оперативному порядку забезпечує доведення запитів до відповідних виконавців.

ІІІ. Підготовка та надання відповіді на запит

про публічну інформацію

13. Керівник структурного підрозділу Центру, визначеного відповідальним за надання інформації за запитом (далі – відповідальний виконавець), несе відповідальність за своєчасну і якісну підготовку та подання інформації запитувачу.

14. Відповідальний виконавець забезпечує розгляд запиту на інформацію та надання відповіді на нього не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту в Центрі.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Про продовження строку відповідальний виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

15. Проект відповіді на запит візується керівником структурного підрозділу, визначеного відповідальним за надання інформації за запитом, у разі необхідності – спеціалістом – юристом Центру, іншими компетентними спеціалістами (за визначенням заступника начальника Центру, до повноважень якого належить питання, що розглядається).

16. Відповідь на електронний запит, який надійшов до обласної державної адміністрації електронною поштою на адресу cnpp@ukrpost.ua та не потребує надсилання відповіді простою поштою, надається електронною поштою на електронну адресу, з якої надійшов запит (якщо інше не обумовлено запитувачем), спеціалістами відділу супроводу системного, програмного, технічного забезпечення, друку виплатних документів та моніторингу.

У разі якщо до проекту відповіді, яка буде надсилатися запитувачеві виключно електронною поштою, готуються додатки, відповідальний виконавець надає завчасно до відділу супроводу системного, програмного, технічного забезпечення, друку виплатних документів та моніторингу електронну версію проекту відповіді з усіма додатками.

17. Канцелярія загального відділу здійснює постійний моніторинг розгляду запитів на інформацію з відповідним інформуванням відповідальних виконавців про граничні терміни надання відповіді запитувачам.

18. У разі надходження на адресу Центру запиту на отримання публічної інформації, розпорядником якої він не є, загальний відділ або інший відповідальний виконавець повідомляє про це запитувача у термін, що не перевищує 5 робочих днів.

19. Запити на інформацію, що надійшли до Центру, та документи щодо їх розгляду зберігаються централізовано у канцелярії загального відділу.

20. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, розмір яких розраховується відділом обліково – економічної роботи Центру після затвердження відповідних граничних норм витрат Кабінетом Міністрів України.

Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

При наданні особі інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

V. Робота із запитувачами публічної інформації

21. Згідно з окремо визначеним графіком спеціалістами загального відділу здійснюється прийом запитувачів у спеціальному місці для роботи запитувачів – кабінеті № 9 будівлі Центру: вул. Робоча, 115, м.Херсон

22. Спеціалісти загального відділу під час приймання запитувачів:

- забезпечують надання відповідної форми для спрощення процедури подання запиту;

- надають роз’яснення стосовно оформлення запиту та консультації з приводу інформації, розпорядником якої є Центр;

- у разі необхідності ознайомлюють запитувачів з порядком роботи Центру з запитами щодо публічної інформації;

- за відповідним запитом забезпечують доступ запитувача до системи обліку публічної інформації;

- надають можливість для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також забезпечують дотримання права запитувачів робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

23. У разі необхідності спеціалісти загального відділу мають право залучати до проведення прийому запитувачів спеціалістів інших структурних підрозділів Центру.

 

VІ. Надання відмови та відстрочки в задоволенні запиту на інформацію

 

24. Відповідальний виконавець готує лист-відмову в задоволенні
запиту в письмовій формі у таких випадках:

1) Центр не володіє і не зобов'язаний
відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

3) інформація, що запитується, є службовою інформацією, визначеною відповідним наказом начальника Центру;

4) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені абзацом другим пункту 20 цього Порядку фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

5) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених
частиною п'ятою статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, а саме запит має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи
зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це
відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

25. Відповідальний виконавець, який отримав до розгляду запит на інформацію, якою не володіє Центр, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

26. У відмові в задоволенні запиту на інформацію обов’язково
зазначаються:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дата відмови;

3) мотивована підстава відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

27. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається
в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для
ознайомлення в передбачені Законом України „Про доступ до публічної інформації” строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

28. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи,
відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може
бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

VIІ. Відповідальність працівників

29. Працівники Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.