Новини / Довідкова інформація для одержувачів соціальної допомоги

     Згідно з положенням про Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат,  затвердженого наказом Департаменту соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації  від 10.06.2020 р. №12, Центром здійснюється підготовка документів на виплату всіх видів державної допомоги через установи банків та державних підприємств зв’язку. Нарахування коштів на виплату здійснюється Центром  виключно за рішеннями про призначення державної соціальної допомоги прийнятими  структурними підрозділами  з питань соціального захисту населення  держадміністрацій, міських, районних у м. Херсоні рад (далі - орган соціального захисту населення).

      Рішення про призначення державної соціальної допомоги або про відмову в її призначенні приймається органом соціального захисту населення протягом  10 календарних днів з дня подання заяви і надсилається заявникові наступного дня після його прийняття.

      У разі прийняття рішення про відмову в призначенні державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення інформує про це заявника із зазначенням підстав для відмови та порядку оскарження рішення (з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис).

      Рішення органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги чи про відмову в її наданні може бути оскаржено заявником в органі виконавчої влади вищого рівня або в суді.

     Для отримання інформації щодо оформлення Центром документів на виплату різних видів державної допомоги заявникові необхідно вказати дані щодо номеру та дати реєстрації повідомлення під яким особова справа направлена  органом соціального захисту населення до Центру з рішенням про призначення допомоги.

      Виплата державної допомоги здійснюється згідно з Графіком нарахування  державної допомоги двома періодами і залежить від дати надходження особової справи одержувача допомоги до Центру. 

      Особові справи з рішеннями про відмову в  призначенні державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення до Центру не направляє.

<< попередня новина