ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника Херсонського

центру по нарахуванню та

здійсненню соціальних виплат

23.02.2018 р. № 20

ПОЛОЖЕННЯ

про функціонування офіційного веб-сайту

Херсонського центру по нарахуванню

та здійсненню соціальних виплат

1. Загальні положення

1.1. Це Положення відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про авторське право і суміжні права» та «Про доступ до публічної інформації» визначає статус веб-сайту Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - Центр) як інформаційного ресурсу про діяльність Центру у мережі Інтернет та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.

1.2. Веб-сайт Центру (далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет (www.сdd.ks.ua) разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у користуванні Центру.

1.3. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності Центру. Оприлюднення інформації на веб-сайті здійснюється з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності Центру.

1.4. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Веб-сайт не може використовуватись у цілях, що суперечать чинному законодавству України.

1.6. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України та Закону України "Про авторське право і суміжні права".

1.7. Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

2. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту

2.1. Інформація на веб-сайті ведеться державною мовою.

2.2.Текст повідомлення повинен бути відформатований та поданий шрифтом Times New Roman, 14 розмір.

2.3. Тематичні напрями інформації, що повинна розміщуватися на веб-сайті:

- повне найменування Центру, поштова адреса, номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти;

 - основні завдання та нормативно-правові засади діяльності Центру;

 -  інформація про керівництво;

 -  інформація про структурні підрозділи Центру, прізвища, імена, по батькові та номери телефонів їх керівників;

 - розпорядок роботи Центру та графік особистого прийому громадян керівництвом та начальниками відділів;

 - відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти або посилання на відповідні веб-сайти;

 -  посилання на веб-сайти органів державної влади України, Херсонської обласної державної адміністрації тощо;

  -  інша обов'язкова для розміщення інформація відповідно до норм діючого законодавства, зокрема Закону України “Про здійснення державних закупівель” та “Про доступ до публічної інформації ”;

   - в розділі “Інформація” зазначаються актуальні повідомлення та новини, що мають бути поширені серед широкого загалу.

 2.4. Не допускається розміщення інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.

3. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту

3.1. Структурний підрозділ Центру, відповідальний за функціонування та інформаційне наповнення веб-сайту, визначається наказом директора Центру;

3.2. Відповідальний структурний підрозділ Центру за функціонування та інформаційне наповнення веб-сайту:

 - забезпечує функціонування офіційного веб-сайту за адресою www.сdd.ks;

 - погоджує з директором Центру або його заступником інформацію, яка розміщується на веб-сайті;

 - погоджує з директором Центру або його заступником зміст та періодичність поновлень розділів веб-сайту;

 - вирішує поточні питання, пов'язані з інформаційним наповненням та поновленням веб-сайту;

 - вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту.

 3.3. Інформаційний супровід веб-сайту здійснюється сектором  кадрово – юридичної роботи, технічний супровід – відділом супроводу системного, програмного, технічного забезпечення, друку виплатних документів та моніторингу.

 3.4. Технічна підтримка роботи веб-сайту здійснюється на підставі договору про надання послуг у сфері інформатизації.