Засіданням конкурсної комісії Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат щодо відбору кандидатів на заміщення посад державних службовців від 08 червня 2015 року 

СХВАЛЕНО: за результатами іспиту та співбесіди рекомендувати начальникові Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат:

I. Призначити:

1. СПІВАК Т.М.  на вакантну посаду головного спеціаліста відділу обліково-економічної роботи Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, як таку, що  успішно пройшла конкурсний відбір;

2 ЗАДОРОЖНЮ Є.М.  на вакантну посаду спеціаліста  I категорії I операційного відділу  Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, як таку, що успішно пройшла конкурсний відбір.;

 3. КІРОВУ В.С.  на вакантну посаду   спеціаліста  I категорії II операційного відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, на період декретної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку основного працівника Капінус О.В.,  як таку, що успішно пройшла конкурсний відбір;

 4. ШВИДКУ О.А.  на вакантну посаду спеціаліста I категорії I операційного відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, як таку, що успішно пройшла конкурсний відбір ;

 5. ГЕТМАНЕЦЬ Н.В.  на вакантну посаду спеціаліста I категорії I операційного відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, як таку, що успішно пройшла конкурсний відбір;

 6. КОНДРАТЮК А.П.  на вакантну посаду спеціаліста I категорії III операційного відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, як таку, що успішно пройшла конкурсний відбір;

 7. ЗОЗУЛЮ М.В.  на вакантну посаду спеціаліста I категорії III операційного відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, як таку, що успішно пройшла конкурсний відбір.

8. ЖДАНОВИЧ-ПАРХОМЕНКО І.Л. на вакантну посаду спеціаліста II категорії III операційного відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, як таку, що успішно пройшла конкурсний відбір;

9. СКАКУН Т.М.- на вакантну посаду спеціаліста II категорії I операційного відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, як таку, що є переможцем у конкурсі.

 ІІ. Зарахувати до кадрового резерву:

1. Хільчук О.І.- на  посаду спеціаліста II категорії I операційного відділу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, як таку, що успішно пройшла конкурсний відбір.

III. Ознайомити протягом трьох днів усіх кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат про результати конкурсу.10.04.2015 р. 

Херсонський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації

адреса: м. Херсон, вул. Робоча, 115, тел. 46 61 50

оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад:

До операційних відділів:спеціалістів I категорії – 6 посад (з них 1 тимчасова);

- спеціалістів II категорії – 2 посади;

- провідний спеціаліст – 1 посада (стаж роботи не менше 2 років або досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше 1 року).

До відділу обліково-економічної роботи: - головний спеціаліст – 2 посади – з них 1 тимчасова (стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років).

До загального відділу: - провідний спеціаліст – 1 посада тимчасова (стаж роботи не менше 2 років або досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше 1 року).

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра, досконале володіння державною мовою, уміння працювати на ПК.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов`язків, розміру заробітної плати та умов оплати праці надається за тел.46-60-97.ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 зі змінами

 1. Загальні положення

  1. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

  2. Іспит проводиться конкурсною комісією Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

  3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

  1. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

  2. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх, знань Конституції України, Законів України “ Про державну службу „ та “ Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Центру та структурних підрозділів.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України „Про державну службу„ та „Про засади запобігання і протидії корупції”.

  1. Порядок проведення іспиту в Центрі та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Центру та його структурних підрозділів затверджується начальником Центру, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на

правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

  1. Перелік питань обов'язково надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

  2. Екзаменаційні білети формуються та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України “Про державну службу“, Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції“ та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Центру та його підрозділів – усього 5 питань.

  3. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах містять питання, визначені в Переліку (додаток №1), питання 4-5 відбираються з переліків питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Центру, затверджених начальником Центру (додаток№2,3,4,5).

  4. Кількість білетів має бути не менше 15.

  5. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

 1. організаційна підготовка іспиту;

 2. складання іспиту;

 3. оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться секретарем конкурсної комісії в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 1. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2 Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводиться одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Центру. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

  1. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту:

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Центру.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України „Про державну службу” та “Про засади запобігання і протидії корупції” і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Центру.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповідали на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що є не нижчою 50 відсотків, від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду .

4.8. Результати іспиту можуть бути оскарженні в порядку, передбаченому, для оскарження рішень конкурсної комісії.