Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 

у Херсонському Центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у 2021 році наказом директора Центру від 28.12.2020 р. № 108,   із відповідними функціями, повоноваженнями, завданнями та напрямами діяльності, передбаченими положенннями статті 13-1 Закону України "Про запобігання корупції" та наказу НАЗК "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції" від 17.03.2020  № 102/20,  визначено завідувача сектору кадрово-юридичної роботи - юриста 

Кудас Олександру Сергіївну, тел. (0552) 46-60-98, каб. 23. 

Електронна поштова скринька для повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення: cnpp.ukrpost@gmail.com

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Херсонського центру

по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат   

від 14.12.2020  № 98    

ПЛАН

заходів щодо запобігання

корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в

Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

на 2021 рік

 

1. Забезпечити правове навчання працівників Центру з питань вивчення актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України, доведення до відома працівників інформації щодо змін в законодавстві з зазначених вище питань. Надання роз'яснень новопризначеним працівниками щодо загальних засад запобігання корупції у діяльності державної установи. Надання структурним підрозділам Центру та їх працівникам методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Надання працівникам методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та щодо захисту викрадачів.

Термін виконання: постійно. Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної  роботи - юрист, керівники структурних підрозділів.

 

2. Забезпечити у господарській діяльності Центру додержання принципів та умов діючого законодавства України щодо процедури публічних, у тому числі спрощених, та допорогових закупівель, насамперед, Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922-VII  у відповідних діючих редакціях, інших діючих нормативних актів щодо здійснення закупівель.

Термін виконання: постійно

Відповідальні: тендерний  комітет Центру; особа, відповідальна за проведення допорогових закупівель.

 

3. Вживати заходи щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування про ці факти директора Центру.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної  роботи - юрист, посадові особи Центру.

                                                   

4. Забезпечувати контроль за своєчасним оприлюдненням посадовими особами Центру на офіційному веб-сайті Національного агентства із запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, зокрема, щорічної за 2020 рік, перед прийняттям на посаду, при звільнені, щорічної після звільнення. Повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції  про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Здійснення методичної та консультативної допомоги в заповненні  вищезазначених декларацій.

Термін виконання:  до 10 квітня 2020 року та протягом року – за необхідністю.

 Відповідальні: Завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

5. Забезпечувати додержання законодавства в бюджетній сфері, прозорості  та ефективності використання бюджетних коштів, вживати заходів щодо протидії та недопущення фінансових порушень, нецільовому використанню бюджетних коштів,  посилення ролі бухгалтерського обліку як механізму контролю.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: головний бухгалтер, начальник відділу обліково-економічної роботи.

 

6. Керівникам структурних підрозділів забезпечити здійснення безперервного, дієвого антикорупційного контролю згідно з планом заходів щодо запобігання корупції в підпорядкованих підрозділах. Надавати директорові Центру інформацію щодо виявлених фактів корупційних діянь, пропозиції щодо уникнення ситуацій, які сприятимуть корупційним діянням.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

 

7. Вживати, в межах своїх повноважень і обов’язків, необхідні заходи в разі виявлення при перевірці правильності призначення посадовими особами райміськуправлінь соціального захисту населення, факту прийняття неправомірного та безпідставного рішення.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

 

8. Проведення правового аналізу організаційно-розпорядчих документів, що видаються Центром з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення проєктів наказів з питань запобігання та виявлення корупції.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

9. Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Інформування керівника Центру про факти, що можуть свідчити про вчинення таких правопорушень працівниками Центру.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

10. Під час проведення службових розслідувань (перевірок) у разі допущення працівниками Центру виробничих порушень, порушень норм діючого законодавства, забезпечувати дослідження зазначених правопорушень на предмет корупційної складової  та у разі її наявності здійснювати відповідне реагування шляхом звернення до антикорупційних органів.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: заступники директора Центру.

 

 11. Проводити роботу із зверненням  громадян: аналізувати звернення, скарги та пропозиції щодо призначення та виплати державної допомоги, за результатами аналізу

вживати заходи стосовно усунення недоліків, покращення роботи з оформлення виплатних документів, недопущення фактів корупційних діянь.

Термін виконання: постійно

Відповідальні особи: заступники

директора центру, завідувач  сектором кадрово-юридичної роботи-юрист,

керівники структурних підрозділів.

 

12. З метою висвітлення та забезпечення прозорості діяльності Центру тримати в актуальному стані: інформацію на офіційному веб-сайті Центру щодо запобігання корупції,  порядку звернення громадян, планування та здійснення закупівель а також  доступу до публічної інформації;  відомості на інформаційному стенді щодо порядку звернення громадян з питань проявів корупції.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: провідний фахівець сектору кадрово-юридичної роботи, начальник загального відділу.

 

13. Моніторинг у разі одержання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Центру корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, веб-порталу «Судова влада», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду справи, повідомлення про це директора Центру, облік працівників, притягнутих до відповідальності.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

14. Надання НАЗК інформації щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та інформації щодо уповноваженої особи. 

Термін виконання: до 10 лютого та до 10 серпня  2021 р.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

15. Здійснити узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи Центру за 2021 рік.

Термін виконання: грудень 2021 р.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

16. Забезпечити підготовку проекту заходів щодо запобігання корупції у Центрі на 2022 рік.

Термін виконання: грудень 2021 р.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

Завідувач сектором кадрово-

-юридичної роботи-юрист                                                             О.Кудас

 ЗВІТ про виконання заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції в Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у 2020 році
УВАГА !!! електронна поштова скринька для повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення: cnpp.ukrpost@gmail.comУповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Херсонському Центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат згідно з положенннями статті 13-1 Закону України "Про запобігання корупції" та наказу НАЗК "Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції" від 17.03.2020  № 102/20 із відповідними функціями, повоноваженнями, завданнями та напрямами діяльності, передбаченими вищезазначеними  актами,  визначено завідувача сектору кадрово-юридичної роботи - юриста  Кудас Олександру Сергіївну, тел. (0552) 46-60-98, каб. 23.

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Херсонського центру

по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

 від 19.12.2019  № 106

ПЛАН

заходів щодо запобігання корупції в

Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

на 2020 рік

1. Забезпечити правове навчання працівників Центру з питань вивчення актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України, доведення до відома працівників інформації щодо змін в законодавстві з зазначених вище питань. Надання роз'яснень новопризначеним працівниками щодо загальних засад запобігання корупції у діяльності державної установи.

Термін виконання: постійно. Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної  роботи - юрист, керівники структурних підрозділів.

 

2. Забезпечити у господарській діяльності Центру додержання принципів та умов діючого законодавства України щодо процедури публічних та допорогових закупівель, насамперед, Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922-VII  у відповідних діючих редакціях, розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 07.08.2019 р. № 543 «Про здійснення допорогових закупівель», інших діючих нормативних актів щодо здійснення публічних  та допорогових закупівель.

Термін виконання: постійно

Відповідальні: тендерний  комітет Центру; особа, відповідальна за проведення допорогових закупівель.

 

3. Вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: посадові особи Центру.

                                                   

4. Забезпечувати контроль за своєчасним оприлюдненням посадовими особами Центру на офіційному веб-сайті Національного агентства із запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, зокрема, щорічної за 2019 рік, перед прийняттям на посаду, при звільнені, щорічної після звільнення. Повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції  про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Здійснення методичної допомоги із порядку оформлення вищезазначених декларацій.

Термін виконання:  до 10 квітня 2020 року та протягом року – за необхідністю.

 Відповідальні: Завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

5. Забезпечувати додержання законодавства в бюджетній сфері, прозорості  та ефективності використання бюджетних коштів, вживати заходів щодо протидії та недопущення фінансових порушень, нецільовому використанню бюджетних коштів,  посилення ролі бухгалтерського обліку як механізму контролю.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: головний бухгалтер, начальник відділу обліково-економічної роботи.

 

6. Керівникам структурних підрозділів забезпечити здійснення безперервного, дієвого антикорупційного контролю згідно з планом заходів щодо запобігання корупції в підпорядкованих підрозділах. Надавати директорові Центру інформацію щодо виявлених фактів корупційних діянь, пропозиції щодо уникнення ситуацій, які сприятимуть корупційним діянням.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

 

7. Вживати, в межах своїх повноважень і обов’язків, необхідні заходи в разі виявлення при перевірці правильності призначення посадовими особами райміськуправлінь соціального захисту населення, факту прийняття неправомірного та безпідставного рішення.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

 

8. Проведення правового аналізу організаційно-розпорядчих документів, що видаються Центром з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

9. Під час проведення службових розслідувань (перевірок) у разі допущення працівниками Центру виробничих порушень, порушень норм діючого законодавства, забезпечувати дослідження зазначених правопорушень на предмет корупційної складової  та у разі її наявності здійснювати відповідне реагування шляхом звернення до антикорупційних органів.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: заступники директора Центру.

 

 10. Проводити роботу із зверненням  громадян: аналізувати звернення, скарги та пропозиції щодо призначення та виплати державної допомоги, за результатами аналізу вживати заходи стосовно усунення недоліків, покращення роботи з оформлення виплатних документів, недопущення фактів корупційних діянь.

Термін виконання: постійно

Відповідальні особи: заступники

директора центру, завідувач  сектором кадрово-юридичної роботи-юрист,

керівники структурних підрозділів.

 

11. З метою висвітлення та забезпечення прозорості діяльності Центру тримати в актуальному стані: інформацію на офіційному веб-сайті Центру щодо запобігання корупції,  порядку звернення громадян, планування та здійснення закупівель а також  доступу до публічної інформації;  відомості на інформаційному стенді щодо порядку звернення громадян з питань проявів корупції.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: провідний фахівець сектору кадрово-юридичної роботи, начальник загального відділу.

 

12. Здійснити узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи Центру за 2020 рік.

Термін виконання: грудень 2020 р.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

13. Забезпечити підготовку проекту заходів щодо запобігання корупції у Центрі на 2021 рік.

Термін виконання: грудень 2020 р.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

Завідувач сектором кадрово-

-юридичної роботи-юрист                                                             О.С.Кудас 

ЗВІТ про виконання заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції в Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у 2019 роціЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Херсонського центру по нарахуванню

та здійсненню соціальних виплат

                   від 19.12.2017 № 107 

ПЛАН

заходів щодо запобігання корупції в

Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

на 2018 рік

1. Забезпечити правове навчання працівників Центру з питань вивчення актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України, доведення до відома працівників інформації щодо змін в законодавстві з зазначених вище питань. Надання роз'яснень новопризначеним працівниками щодо загальних засад запобігання корупції у діяльності державної установи.

Термін виконання: постійно. Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної  роботи - юрист, керівники структурних підрозділів.

 

2. Забезпечити у господарській діяльності Центру додержання принципів та умов діючого законодавства України щодо процедури публічних закупівель, насамперед Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922-VII та інших діючих нормативних актів щодо здійснення публічних закупівель,  допорогових закупівель.

Термін виконання: постійно

Відповідальні: тендерний  комітет Центру; особа, відповідальна за проведення допорогових закупівель.

 

3. Вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: посадові особи Центру                                                     

 

4. Забезпечувати контроль за своєчасним оприлюдненням посадовими особами Центру на офіційному веб-сайті Національного агентства із запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, зокрема, щорічної за 2017 рік, перед прийняттям на посаду, при звільнені, щорічної після звільнення. Повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції  про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Здійснення методичної допомоги із порядку оформлення вищезазначених декларацій.

Термін виконання:  до 13 квітня 2017 року та протягом року – за необхідністю.

 Відповідальні: сектор кадрово-юридичної роботи.

 

5. Забезпечувати додержання законодавства в бюджетній сфері, прозорості  та ефективності використання бюджетних коштів, вживати заходів щодо протидії та недопущення фінансових порушень, нецільовому використанню бюджетних коштів,  посилення ролі бухгалтерського обліку як механізму контролю.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: головний бухгалтер, начальник відділу обліково-економічної роботи.

 

6. Керівникам структурних підрозділів забезпечити здійснення безперервного, дієвого антикорупційного контролю згідно з планом заходів щодо запобігання корупції в підпорядкованих підрозділах. Надавати директорові Центру інформацію щодо виявлених фактів корупційних діянь, пропозиції щодо уникнення ситуацій, які сприятимуть корупційним діянням.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

 

7. Вживати, в межах своїх повноважень і обов’язків, необхідні заходи в разі виявлення при перевірці правильності призначення посадовими особами райміськуправлінь соціального захисту населення, факту прийняття неправомірного та безпідставного рішення.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

 

8. Проведення правового аналізу організаційно-розпорядчих документів, що видаються Центром з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

9. Під час проведення службових розслідувань (перевірок) у разі допущення працівниками Центру виробничих порушень, порушень норм діючого законодавства, забезпечувати дослідження зазначених правопорушень на предмет корупційної складової  та у разі її наявності здійснювати відповідне реагування шляхом звернення до антикорупційних органів.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: заступник директора Центру.

 

 10. Проводити роботу із зверненням  громадян: аналізувати звернення, скарги та пропозиції щодо призначення та виплати державної допомоги, за результатами аналізу вживати заходи стосовно усунення недоліків, покращення роботи з оформлення виплатних документів, недопущення фактів корупційних діянь.

Термін виконання: постійно

Відповідальні особи: заступники

директора центру, завідувач  сектором кадрово-юридичної роботи -юрист,

керівники структурних підрозділів.

 

11. З метою висвітлення та забезпечення прозорості діяльності Центру поновлювати інформацію на офіційному веб-сайті Центру щодо запобігання корупції,  порядку звернення громадян та  доступу до публічної інформації та відомості на інформаційному стенді щодо порядку звернення громадян з питань проявів корупції.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: провідний фахівець сектору кадрово-юридичної роботи, начальник загального відділу.

 

12. Здійснити узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи Центру за 2018 рік.

                                                                                              Термін виконання: грудень 2018 р.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

13. Забезпечити підготовку проекту заходів щодо запобігання і протидії корупції у Центрі на 2019 рік.

Термін виконання: грудень 2018 р.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

 

Завідувач сектором кадрово--юридичної роботи-юрист                                                             О.С.КудасЗВІТ

про виконання заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції в

Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у 2017 році

 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Херсонського центру

по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

                                                                                 від 23.12.2016  №95 

 ПЛАН

заходів щодо запобігання корупції в

Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

на 2017 рік 

 

1. Забезпечити правове навчання працівників Центру з питань вивчення актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України, доведення до відома працівників інформації щодо змін в законодавстві з зазначених вище питань. Надання роз'яснень новопризначеним працівниками щодо загальних засад запобігання корупції у діяльності державної установи.

Термін виконання: постійно. Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної  роботи - юрист, керівники структурних підрозділів.

 

2. Забезпечити у господарській діяльності Центру додержання принципів та умов діючого законодавства України щодо процедури публічних закупівель, насамперед Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 р. № 922-VII та інших діючих нормативних актів щодо здійснення публічних закупівель.

Термін виконання: постійно

Відповідальні: тендерний  комітет з конкурсних торгів Центру.

3. Вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: посадові особи Центру                                                     

 

4. Забезпечувати контроль за своєчасним оприлюдненням на офіційному веб-сайті Національного агентства із запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру працівниками Центру та звільненими у 2016 році особами, які у вищезазначеному році мали статус державних службовців та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції  про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Здійснення методичної допомоги із порядку оформлення вищезазначених декларацій.

 

Термін виконання: до квітня 2017 року, сектор кадрово-юридичної роботи

5. Забезпечувати додержання законодавства в бюджетній сфері, вживати заходів щодо протидії та недопущення фінансових порушень, нецільовому використанню бюджетних коштів, посилення ролі бухгалтерського обліку як механізму контролю.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: головний бухгалтер, начальник відділу обліково-економічної роботи.

6. Керівникам структурних підрозділів забезпечити здійснення безперервного, дієвого антикорупційного контролю згідно з планом заходів щодо запобігання корупції в підпорядкованих підрозділах. Надавати директорові Центру інформацію щодо виявлених фактів корупційних діянь, пропозиції щодо уникнення ситуацій, які сприятимуть корупційним діянням.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

7. Вживати, в межах своїх повноважень і обов’язків, необхідні заходи в разі виявлення при перевірці правильності призначення посадовими особами райміськуправлінь соціального захисту населення, факту прийняття неправомірного та безпідставного рішення.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів.

8. Проведення правового аналізу організаційно-розпорядчих документів, що видаються Центром з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист.

9. Під час проведення службових розслідувань (перевірок) у разі допущення працівниками Центру виробничих порушень, порушень норм діючого законодавства, забезпечувати дослідження зазначених правопорушень на предмет корупційної складової  та у разі її наявності здійснювати відповідне реагування шляхом звернення до антикорупційних органів .

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: заступник директора Центру.

        10. Проводити роботу із зверненням  громадян: аналізувати звернення, скарги та пропозиції щодо призначення та виплати державної допомоги, за результатами аналізу вживати заходи стосовно усунення недоліків, покращення роботи з оформлення виплатних документів, недопущення фактів корупційних діянь.

Термін виконання: постійно

Відповідальні особи: заступники

директора центру, завідувач  сектором кадрово-юридичної роботи -юрист,

керівники структурних підрозділів.

11. З метою висвітлення та забезпечення прозорості діяльності Центру поновлювати інформацію на офіційному веб-сайті Центру щодо запобігання корупції,  порядку звернення громадян та  доступу до публічної інформації та відомості на інформаційному стенді щодо порядку звернення громадян з питань проявів корупції.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні: провідний фахівець сектору кадрово-юридичної роботи, начальник загального відділу

12. Здійснити узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи Центру за 2017 рік.

Термін виконання: грудень 2017 р.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист

13. Забезпечити підготовку проекту заходів щодо запобігання і протидії корупції у Центрі на 2018 рік.

Термін виконання: грудень 2016 р.

Відповідальні: завідувач сектором кадрово-юридичної роботи-юрист

 

 

Завідувач сектором кадрово-

-юридичної роботи-юрист                                                             О.С.КудасЗВІТ

про виконання заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції в

Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у 2016 році
ЗАХОДИ

спрямовані на запобігання корупції в

Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

на 2016 рік (затверджено Наказом начальника Центру від 18.12.2015 р. № 94)

1. Забезпечити правове навчання державних службовців Центру з питань вивчення актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України та законодавства про державну службу, доведення до відома працівників інформації щодо змін в законодавстві з зазначених вище питань.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: головний спеціаліст юрист, начальники відділів.

2.Організувати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

                                                                                                         Термін виконання: до 01 березня.

                                                                                                         Відповідальні: заступник начальника Центру,

                                                                                                         головний спеціаліст по кадрах

3. Забезпечити у господарській діяльності Центру додержання принципів та умов діючого законодавства України щодо процедури державних закупівель, насамперед Закону України “Про здійснення державних закупівель”, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1106 від15.09.2014 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, інших діючих нормативних актів.

                                                                                                           Термін виконання: постійно 

                                                                                                           Відповідальні: комітет з конкурсних торгів Центру. 

4. Здійснювати процедуру неупередженого конкурсного відбору кандидатів на заміщення посад державних службовців в межах неухильного дотримання Закону України „Про державну службу”, інших регулюючих дане питання діючих нормативних актів, забезпечувати якісний добір та розстановку кадрів, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

                                                                                                          Термін виконання: постійно.

                                                                                                          Відповідальні: заступник начальника Центру,

                                                                                                          головний спеціаліст по кадрах 

5. Попереджати осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, встановлені Законами України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу”.

                                                                                                         Термін виконання: постійно.

                                                                                                         Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах. 

6. Організувати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців відповідно до норм діючого законодавства, зокрема, ст. 56-58 Закону України “Про запобігання корупції”, Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо, відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171, та за її результатами здійснювати відповідні заходи, зокрема, в разі виявлення розбіжностей заявлених та фактичних даних про особу.

                                                                                                          Термін виконання: протягом року

                                                                                                          Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах 

7. Відповідно до Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 та 4 статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, Наказу начальника Центру № 60 від 31.07.2015 р. “Про деякі питання проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади” здійснювати перевірки новопризначених працівників та узагальнювати результати перевірки.

                                                                                                         Термін виконання: протягом року

                                                                                                         Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах.

8. Проводити навчання з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання корупції, дотримання обов'язків і етики поведінки державного службовця, надавати їм роз’яснення щодо юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

                                                                                                          Термін виконання: постійно. 

                                                                                                          Відповідальні: головний спеціаліст юрист, начальники                                                                                                             відділів.

9. Забезпечувати контроль за своєчасним оформленням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державними службовцями Центру та звільненими у 2015 році спеціалістами - за 2015 рік, службовцями, звільненими у 2016 році — за період, неохоплений раніше поданими деклараціями; проводити пояснювальну роботу щодо в порядку заповнення декларацій. Здійснити в порядку ч. 6,7,8 ст. 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” відповідні перевірки поданих декларацій та забезпечити направлення матеріалів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику для перевірки достовірності поданих державними службовцями декларацій.

                                                                                                       Термін виконання: до початку роботи системи подання та                                                                                                        оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на                                                                                                                  виконання функцій держави або місцевого                                                                                                                              самоврядування

                                                                                                       Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах,

                                                                                                       головний спеціаліст юрист 

10. Відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції” упродовж семи робочих днів інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про припинення працюючими державними службовцями Центру діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави.

                                                                                                          Термін виконання: з часу початку роботи системи                                                                                                                     подання та оприлюднення декларацій осіб,                                                                                                                             уповноважених на виконання функцій держави або                                                                                                                 місцевого самоврядування

                                                                                                          Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах.

11. Забезпечити направлення державних службовців Центру до відповідних установ для підвищення кваліфікації, зокрема, з вивчення антикорупційного законодавства, формування знань та морально- психологічних установок щодо попередження вчинення корупційних діянь та інших правопорушень.

                                                                                                          Термін виконання: за потребою.

                                                                                                          Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах 

12. Забезпечувати додержання законодавства в бюджетній сфері, вживати заходів щодо протидії та недопущення фінансових порушень, нецільовому використанню бюджетних коштів, посилення ролі бухгалтерського обліку як механізму контролю.

                                                                                                          Термін виконання: постійно.

                                                                                                          Відповідальні: начальник відділу обліково-економічної                                                                                                             роботи.

13. Начальникам відділів забезпечити здійснення безперервного, дієвого антикорупційного контролю згідно з планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в підпорядкованих підрозділах. Надавати начальникові Центру інформацію щодо виявлених фактів корупційних діянь, пропозиції щодо уникнення ситуацій, які сприятимуть корупційним діянням.

                                                                                                         Термін виконання: постійно. 

                                                                                                         Відповідальні: начальники відділів.

14. Вживати, в межах своїх повноважень і обов’язків, необхідні заходи в разі виявлення при перевірці правильності призначення посадовими особами райміськуправлінь соціальних виплат, факту прийняття неправомірного та безпідставного рішення.

                                                                                                         Термін виконання: за потребою. 

                                                                                                         Відповідальні: начальники відділів.

15. Проведення правового аналізу організаційно-розпорядчих документів, що видаються Центром з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

                                                                                                          Термін виконання: постійно. 

                                                                                                          Відповідальні: головний спеціаліст юрист.


16. У разі недодержання державними службовцями Центру антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу забезпечувати проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства.

                                                                                                         Термін виконання: за потребою.

                                                                                                         Відповідальні: заступник начальника Центру.

17. Проводити роботу із зверненням громадян: аналізувати звернення, скарги та пропозиції щодо призначення та виплати державної допомоги, за результатами аналізу вживати заходи стосовно усунення недоліків, покращення роботи з оформлення виплатних документів, недопущення фактів корупційних діянь.

                                                                                                          Термін виконання: постійно

                                                                                                          Відповідальні особи: головний спеціаліст юрист, 

                                                                                                          начальники відділів.

18. З метою висвітлення та забезпечення прозорості діяльності Центру поновлювати інформацію на офіційному веб-сайті Центру щодо запобігання корупції, очищення влади, порядку звернення громадян та доступу до публічної інформації та відомості на інформаційному стенді щодо порядку звернення громадян з питань проявів корупції.

                                                                                                          Термін виконання: протягом року. 

                                                                                                          Відповідальні: головний спеціаліст юрист, начальник                                                                                                               загального відділу

19. Здійснити узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи Центру за 2016 рік.

                                                                                                          Термін виконання: грудень 2016 р. 

                                                                                                          Відповідальні: головний спеціаліст юрист.

20. Забезпечити підготовку проекту заходів щодо запобігання і протидії корупції у Центрі на 2017 рік.

                                                                                                          Термін виконання: грудень 2016 р. 

                                                                                                          Відповідальні: головний спеціаліст юрист.

Головний спеціаліст юрист О.С.КудасЗвіт про виконання заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції в 

Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у 2015 році


Звіт про виконання заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції в Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у 2014 році    


 

 

ЗАХОДИ

спрямовані на запобігання і протидію корупції в

Херсонському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

на 2015 рік (Наказ начальника Центру від 19.12.2014 № 87)

1. Забезпечити правове навчання державних службовців Центру з питань вивчення актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України та законодавства про державну службу, доведення до відома працівників інформації щодо змін в законодавстві з зазначених вище питань.

Термін виконання: постійно. Відповідальні: головний спеціаліст юрист, начальники відділів.

2.Організувати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

Термін виконання: до 01 березня.

Відповідальні:  заступник начальника Центру, головний спеціаліст по кадрах

3. Забезпечити у господарській діяльності Центру додержання принципів та умов діючого законодавства України щодо процедури державних закупівель, насамперед Закону України “Про здійснення державних закупівель”, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1106 від15.09.2014  “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, інших діючих нормативних актів.

Термін виконання: постійно

Відповідальні:комітет з конкурсних торгів Центру.

4. Здійснювати процедуру неупередженого конкурсного відбору кандидатів на заміщення посад державних службовців в межах неухильного дотримання Закону України „Про державну службу”, інших регулюючих дане питання діючих нормативних актів, забезпечувати якісний добір та розстановку кадрів, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: заступник начальника Центру, головний спеціаліст по кадрах                                                     

5. Попереджати осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, встановлені Законом України “Про державну службу” та  діючим антикорупційним законодавством. 

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах.                                                                                                                                

6. Організувати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців відповідно до ст. 11  Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”  та Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 із відповідними змінами, та за її результатами здійснювати відповідні заходи, зокрема, в разі виявлення розбіжностей заявлених та фактичних даних про особу.

Термін виконання: до втрати чинності Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”

Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах

7. Згідно з Планом  проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України
від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р. на умовах  Порядку  проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 та 4 статті 1 Закону України “Про очищення влади”,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563  та інших діючих нормативних актів розробити  план проведення перевірок  відповідно до Закону України “Про очищення влади” у Центрі  та організувати здійснення перевірки.

Термін виконання: протягом року

Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах.

8. Проводити навчання з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання корупції, дотримання обов'язків і етики поведінки державного службовця, надавати їм роз’яснення щодо юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: головний спеціаліст   юрист, начальники відділів.

9. Забезпечувати контроль за своєчасним оформленням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державними службовцями Центру  та звільненими у 2014 році спеціалістами - за  2014 рік, службовцями, звільненими у 2015 році — за період, неохоплений раніше поданими деклараціями;  проводити пояснювальну роботу щодо в порядку заповнення декларацій. Здійснити в порядку ч. 6,7,8 ст. 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” відповідні перевірки поданих декларацій та забезпечити направлення матеріалів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику для перевірки достовірності поданих державними службовцями декларацій.

Термін виконання: до втрати чинності Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”

Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах, головний спеціаліст юрист

10. Відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції” упродовж семи робочих днів інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про припинення працюючими державними службовцями Центру діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави.

Термін виконання: з часу введення в дію Закону України “Про запобігання корупції”

Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах.

11. Забезпечити направлення державних службовців  Центру  до відповідних установ для підвищення кваліфікації, зокрема, з вивчення  антикорупційного законодавства, формування знань та морально- психологічних установок щодо попередження вчинення корупційних діянь та інших правопорушень.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: головний спеціаліст по кадрах

12. Забезпечувати додержання законодавства в бюджетній сфері, вживати заходів щодо протидії та недопущення фінансових порушень, нецільовому використанню бюджетних коштів, посилення ролі бухгалтерського обліку як механізму контролю.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: начальник відділу обліково-економічної роботи.

13. Начальникам відділів забезпечити здійснення безперервного, дієвого антикорупційного контролю згідно з планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в підпорядкованих підрозділах. Надавати начальникові Центру інформацію щодо виявлених фактів корупційних діянь, пропозиції щодо уникнення ситуацій, які сприятимуть корупційним діянням.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: начальники відділів.

14. Вживати, в межах своїх повноважень і обов’язків, необхідні заходи в разі виявлення при перевірці правильності призначення посадовими особами райміськуправлінь соціальних виплат, факту прийняття неправомірного та безпідставного рішення.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: начальники відділів.

15. Проведення правового аналізу організаційно-розпорядчих документів, що видаються Центром з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: головний спеціаліст юрист.

16. У разі недодержання державними службовцями Центру антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу забезпечувати проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства.

Термін виконання: за потребою.

Відповідальні: заступник начальника Центру.

 17. Забезпечити функціонування каналу  зв’язку  з  відвідувачами,   громадськістю    щодо визначення фактів корупційних відносин в Центрі серед державних службовців під час реалізації ними посадових обов’язків; аналізувати звернення, скарги та пропозиції стосовно усунення недоліків та покращення роботи структурних підрозділів

Термін виконання: постійно

Відповідальні особи:  головний спеціаліст юрист, начальники відділів.

18. З метою висвітлення та забезпечення прозорості діяльності Центру поновлювати відомості на інформаційному стенді щодо порядку звернення громадян з питань проявів корупції та інформацію на офіційному веб-сайті Центру щодо запобігання корупції, очищення влади, порядку звернення громадян та  доступу до публічної інформації

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні:головний спеціаліст юрист.

19. Здійснити узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи Центру за 2015 рік.

Термін виконання: грудень 2015р.

Відповідальні: головний спеціаліст юрист.

20. Забезпечити підготовку проекту заходів щодо запобігання і протидії корупції у Центрі на 2016 рік.

Термін виконання: грудень 2015р.

Відповідальні: головний спеціаліст юрист.